Piratradio, hur det lät
 
 


Från och med utgången av denna vecka (söndag den 17 juli) kommer en helomläggning att ske med min webb Svenska Radioarkivet.
Det är två åtgärder som då kommer att göras:
För det första så kommer webbadressen att flyttas till den adress som hittills varit bara en reserv till den vanliga adressen.
Den andra, och viktigare omläggningen som sker, är att ljudfilerna inte längre kommer att vara startbara med musklickning, som hittills.
Det finns två skäl för mig att införa denna förändring. Det främsta finns i de hotelser som uttrycktes mot mig angående min webb om "andra åtgärder" som redan dagen därpå dessutom igångsattes - det tog bort arbetsglädjen med webben. Det andra skälet finns i att webben under dessa 10 år börjat "växa mig över huvudet" med bland annat problemet med ljudfiler som krånglar av olika orsaker. Felaktigheter inträffar, och dessa kan i vissa fall liknas vid de fel vi ibland får i våra mobiler när rättstavade ord "korrigeras" så att de blir helt andra ord än de vi avsåg att skriva, men även helt andra slag av fel uppstår. Felaktigheter på webben med t.ex. klicklänkar som förut fungerat men senare inte längre ger rätt resultat. Jag har ingen annan än mig själv att ge skulden för detta, men sådant kan ibland vara mycket tidsödande att hitta orsaken till, och att rätta, och åtminstone det problemet kommer jag helt att befrias från i fortsättningen. Skönt!
Detta är inte något försenat aprilskämt. Jag och Gagarin har efter de hotelser som riktades mot mig utifrån haft många diskussioner kring det problemet och om vad det innebär för framtiden för Radioarkivet. Det har verkligen tagit ner humöret för både Gagarin och mig. Han har i tio år generöst gett mig webbutrymmet som växt år för år till att nu i dag uppta 143 GB. Utan ljudfilerna räcker det med bara 1,2 GB, och det driver jag nu vidare på egen bekostnad.

Här finns den nya webbplatsen: http://radioarkivet.se/

Ingemar Lindqvist

 

 

 

SVENSKA RADIOARKIVET
I'm in front of a Gates Studioette broadcasting mixer   -Hej alla radioentusiaster
... och välkommen till Svenska Radioarkivet!
Det här är en icke-kommersiell webbplats med massor av radioinspelningar från min privata samling, som dessutom fått tillskott av inspelningar som några av de många webbbesökarna har varit vänliga att dela med sig av till mig.
Om du undersöker den här webbplatsen kommer du att märka att de flesta av inspelningarna har mycket bättre ljud än du vanligen hittar på internet. Det beror på att jag tar hänsyn till vad som kan verka självklart men tyvärr inte är det för alla; att radio är ett medium där ljudkvalitén är viktig för upplevelsen. Att inspelningar av radiostationer alltså ska återges med den höga kvalitet bevarad som de som skapade dem såg som en angelägenhet att ge sin publik.
För att kunna ge rättvisa i detta avseende har jag min långa erfarenhet av ljudtekniskt arbete och jag använder också teknisk utrustning av bästa slag.
     
STICK IVÄG JACK
bok av Jan Kotschack
The cover of 'Hit the road, Jack. The story of Radio Nord - a radio station that was loved by the many listeners, but hated by the few politicians'
Under sexton månader 1961-62 skakade Radio Nord om det svenska etablissemanget med sändningar från en båt i Stockholms skärgård. Därifrån kom något som då var unikt i svensk radio: modern musik, nyheter – och reklam.
Jan Kotschack, Jacks äldste son, ger en journalistisk betraktelse av hela detta äventyr - från idé till det bittra slutet, och varför det blev en så stor sak för det svenska politiska etablissemanget att stoppa det. Boken innehåller många tidigare opublicerade bilder, topplistorna för Radio Nords Topp 20 och De tio. Dessutom medföljer DVD-skiva som bland annat innehåller Radio Nord-filmen "Låten från båten" i bästa kvalitet.
Boken beställes enklast från förlaget
 
Innehållet på webben har jag delat in i nedanstående ämnesområden:
 
Last changes on this web - "Radioarkivets senaste", för dig som vill se vad som hänt här sen sist
 
Radio Nord's prehistory from a bold concept to an adventurous radio station - Det startade som en vågad idé som sen blev ett vågigt radioäventyr
 
Swedish community radio - gjorde närradion till en maktfaktor som skakade om monopolet
- ickeakademiker togs in och gjorde studentradion stor och populär
- gav top40-format och högerpolitik stort utrymme i närradion
- där samlades många starkt varierande format och förmågor
- stationen som sände radio om radio för de med stort intresse

- närradion i Stockholmsområdet med Disco91, MRS, Radio SSM, m.fl.

A Swedish community radio station - förde en kamp som gjorde radions monopol än mer ifrågasatt
 
The story behind the World's First Offshore Commercial Radio Station - ever - första offshorepiraten, uppfann hela konceptet 1958-62
The story behind the World's second Offshore Commercial Radio Station - hyrde in sig, blev första svenska offshorepiraten 1958-62
The history of the offshore radio station that became the longest-running, from 1961 to 2002 - Sveriges mest långlivade offshorepirat, sände 1962-1966
 
 
 
A Swedish pirate radio station in the fifties - 1952 hördes Sveriges veterligen första radiopirat någonsin
FM pirate radio in Stockholm in the seventies and eighties - 1972-1975 Radio 88, Sommarpiraten, Radio Sverige, Radio Partaj
FM pirate radio in Stockholm in the seventies and eighties - 1976-1989 Radio Stockholm, Radio 98, Radio FM, Frizco,
 

The Radio History from Marconi and how the Swedish Radio Monopoly was established - Radion kom till Sverige och Sven Jerring till Kungsgatan 8

- från 1950-talet, via Melodiradion och sedan slutet för monopolet
- i Nacka sprängs två radiomaster och rasar med ett skrik till marken
- baka själv och njut av ett bakverk från Radiotjänsts 1940-tal
 

Kenny Everett and other British and American Radio Personalities - British and American radiolegends

- the story of The Big Mouth of Europe
- photos mainly from broadcasting ship "Norderney"
- the jingle cassette standard in the great years
 
- ljudtekniska och radiotekniska ord får sin förklaring
Upphovsrättsliga regler för innehållet på denna webb: Du får mycket gärna använda och kopiera innehåll för personligt icke-kommersiellt bruk.
Å andra sidan är det strängeligen förbjudet att använda något av materialet för att sälja helt eller delvis på något sätt. radioarkiv@gmail.com